Odvoz otpada sa područja Općine Kravarsko na Božić

Poštovani korisnici sa područja Općine Kravarsko,
obavještavamo vas da će se odvoz miješanog komunalnog otpada umjesto na Božić (25.12.2019.), odvoziti u subotu - 28.12.2019. godine.

S poštovanjem