Upiti i reklamacije

Korisnik usluge može podnijeti reklamaciju na kvalitetu i način pružanja usluge pisanim putem pružatelju usluge na koji će se odgovoriti u zakonskom roku.

Način predaje reklamacije:

  1. Poštom preporučeno na adresu

         EKO-FLOR PLUS d.o.o., Mokrice 180/C, 49243 Oroslavje

  1. Putem e-maila: info@eko-flor.hr

  2. Putem telefaksa: 049/249-240

  3. Putem web upitnika


IME I PREZIME / NAZIV TVRTKE:*
E-POŠTA:*
TELEFON:*
TEKST PORUKE:*
KONTROLNI TEKST: