Upiti i reklamacije

Korisnik usluge može podnijeti reklamaciju na kvalitetu i način pružanja usluge pisanim putem pružatelju usluge na koji će se odgovoriti u zakonskom roku.


Način predaje reklamacije:

1. U pisanom obliku na adresu

         EKO-FLOR PLUS d.o.o.

         Mokrice 180/C

         49243 Oroslavje

2. Osobno u prostorijama tvrtke (radno vrijeme odjela reklamacija: pon-pet 07:00-15:00 sati)

3. Putem e-maila: info@eko-flor.hr

4. Putem telefaksa: 049/249-240

5. Putem web upitnika


IME I PREZIME / NAZIV TVRTKE:*
E-POŠTA:*
TELEFON:*
TEKST PORUKE:*
KONTROLNI TEKST: