Obavijest za korisnike sa područja Općine Voćin

Poštovani korisnici,

obavještavamo Vas da će se od 01.09.2016. godine sukladno Ugovoru o koncesiji primjenjivati nove cijene odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada sa područja Općine Voćin.

O istome ćete biti detaljnije obaviješteni pisanim putem.