Razvrstaj.me

Certificates

BV ISO 9001 14001 s

NOVI cios grupa logo 1024x159

Mull trans logo

 

 

Obavijest o primjeni novog obrasca pratećeg lista (PL-O)

Novi obrazac Pratećeg lista PL-O propisan je Dodatkom XII Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 81/2020) te se isti primjenjuje od 01. studenoga 2021. godine.

 

Pošiljatelj je dužan uz pošiljku predati ovjeren prateći list sa podacima navedenim u uputama za popunjavanje pratećeg lista.

Upute o izgledu obrasca i popunjavanju pratećeg lista možete pronaći na stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja: MINGOR