OBRAZAC ZA PRIJAVU ODVOZA BIORAZGRADIVOG OTPADA SA PODRUČJA GRADA SVETA NEDJELJA


*
Obavezan unos podatakaCijena po odvozu bez PDV-a (Na navedene cijene obračunava se zakonom propisana stopa PDV.)

Posuda 80 litara - po 1 odvozu

16,00 kn

Posuda 120 litara - po 1 odvozu

18,40 kn

Posuda 240 litara - po 1 odvozu

24,00 kn

Posuda 1100 litara - po 1 odvozu

78,40 kn
Ime i prezime korisnika*
Ulica i kućni broj*
Mjesto/grad*
OIB korisnika*
Šifra korisnika*
Kontakt telefon*
Veličina spremnika*