Obavijest!

S danom 10.5.2022. godine zbog prestanka rada blagajne davatelja javne usluge, na adresi sjedišta društva Mokrice 180/C, Oroslavje, korisnici usluge više neće moći vršiti uplate naknade za izvršenu javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada.

Također, na adresi sjedišta društva, Mokrice 180/C, Oroslavje, s danom 10.5.2022. godine ukida se mogućnost osobnog podnošenja reklamacija i mogućnost osobne predaje zahtjeva za prijavu novog korisnika usluge, promjenu kategorije korisnika usluge, otkaz usluge te promjenu zapremnine spremnika. Korisnici javne usluge sakupljanja komunalnog otpada navedene zahtjeve i dalje mogu predati putem pošte preporučeno, putem telefaksa ili elektroničke pošte.