Obavijest o prikupljanju otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta na području Općine Drenje

Obavještavaju se korisnici sa područja Općine Drenje da će se otpad putem mobilnog reciklažnog dvorišta prikupljati 13.05.,13.08.,. i 14.11. 2022. godine prema slijedećem rasporedu:

  1. U naselju Drenje, na javnoj površini na adresi ulica Ljudevita Gaja 31, parkiralište na javnoj površini - u vremenu od 08:00 do 10:00 sati
  2. U naselju Potnjani, na javnoj površini na adresi ulica Bana J. Jelačića 52, ispred zgrade NK  VELEBIT Potnjani- u vremenu od 11:00 do 13:00 sati