Automatizirana sortirnica

 BANNER 970x250 v1a

EKO-FLOR PLUS posjeduje sortirnice za selektivno prikupljenu plastiku i papir. U skladišnim prostorima prikupljeni otpad se sortira, obrađuje, kompaktira, a zatim prosljeđuje na daljnju obradu. Novom investicijom u automatiziranu sortirnicu kapaciteti sortiranja će biti 10 tona materijala na sat, što je značajno povećanje u odnosu na trenutni kapacitet. Njome će se olakšati, ubrzati i poboljšati proces sortiranja otpadne plastike, te povećati postotak reciklirane plastike u RH.

Osnovni cilj sortirnice je omogućiti:

  • - Ponovnu upotrebu materijala u postupcima oporabe
  • - Iz ostataka materijala koji nije reciklabilan će biti proizvedeno gorivo iz otpada (GIO)
  • - Smanjenje odlaganja otpada.