Obavijest o prikupljanju otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta na području Općine Vladislavci

Obavještavaju se korisnici sa područja Općine Vladislavci da će se otpad putem mobilnog reciklažnog dvorišta prikupljati 19.05.2021. godine na području mjesnih odbora prema sljedećem:

Hrastin - na javnoj površini - kod  Dobrovoljnog vatrogasnog društva Hrastin - u vremenu od 8:00 do 9: 45 h

Vladislavci- na javnoj površini – kod  Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vladislavci -u vremenu od 10:00 do 14:00 h