Obavijest o prikupljanju otpada putem moibilnog reciklažnog dvorišta na području Općine Marijanci

Obavještavaju se korisnici sa područja Općine Marijanci da će se otpad putem mobilnog reciklažnog dvorišta prikupljati 18.03.2021. godine na području mjesnih odbora prema sljedećem:

Marijanci - na javnoj površini - Trg sv. Petra i Pavla 4 - ispred vatrogasnog doma, u vremenu od 8:00 do 8:45 h

Brezovica - na javnoj površini - B. J. Jelačića 25 - ispred „stare škole”, u vremenu od 9:00 do 09:45

Kunišinci - na javnoj površini - K. Zvonimira 61 - ispred vatrogasnog doma, u vremenu od 10:00 do 10:45 h

Čamagajevci - na javnoj površini - Glavna 101 - ispred vatrogasnog doma, u vremenu od 11:00 do 11:45 h

Bočkinci - na javnoj površini - M. Gupca 25 - ispred vatrogasnog doma , u vremenu od 12:00 – 12:45h

Črnkovci - na javnoj površini - N. Tesle 69 - na ulazu u poduzetničku zonu, u vremenu od 13:00 do 13: 45