Promjena rasporeda odvoza

Poštovani korisnici, 


Obavještavamo Vas da 25.12.2017., 26.12.2017., 01.01.2018. 06.01.2018. nećemo izvršiti uslugu redovnog odvoza miješanog komunalnog i selektivnog otpada. Odvozi predviđeni za navedene datume izvršiti će se prema sljedećem rasporedu:

 Raspored odvoza