Općina Tounj - novi ugovor o koncesiji

Poštovani korisnici,


Temeljem provedenog natječaja o koncesiji za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada sa područja Općine Tounj sklopljen je novi Ugovor o koncesiji za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada između Općine Tounj i poduzeća EKO-FLOR PLUS d.o.o., te će se isti primjenjivati od 09. listopada 2017. godine.

Odvoz miješanog komunalnog otpada obavljati će se jednom tjedno (naselje Tounj) odnosno dva puta mjesečno (okolna naselja) prema uobičajenom rasporedu odvoza.

Na području Općine Tounj za odvojeno odlaganje otpadnog papira, stakla i plastike, korisnicima se nalaze na raspolaganju spremnici smješteni na 9 lokacija („ Zelenih otoka“).

Lokacije „Zelenih otoka“ su sljedeće:

 

  1. KAMENICA -  PODRUČNA ŠKOLA
  2. KUKAČA  - DJEČJE IGRALIŠTE
  3. REBROVIĆI - PODRUČNA ŠKOLA
  4. TOUNJ - OPĆINA
  5. GEROVO TOUNJSKO -  KATIĆI
  6. TOUNJ - GROBLJE  PORED MRTVAČNICE
  7. BRLETIĆI - BOĆARA
  8. ZDENAC - OSNOVNA ŠKOLA
  9. TOUNJSKI POTOK - STARA CESTA


Detaljni raspored odvoza otpada nalazi se na linku: http://www.eko-flor.hr/images/kalendar_odvoza/Tounj_2017.pdf

S poštovanjem,

EKO – FLOR PLUS d.o.o.