Općina Marijanci - novi ugovor o koncesiji

 

Poštovani korisnici,


Temeljem provedenog natječaja o koncesiji za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada sa područja Općine Marijanci sklopljen je novi Ugovor o koncesiji za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada između Općine Marijanci i poduzeća EKO-FLOR PLUS d.o.o., te će se isti primjenjivati od 01. kolovoza 2017. godine.

Odvoz miješanog komunalnog otpada obavljati će se 3 puta mjesečno.


Odvoz selektivnog otpada obavljati će se jednom mjesečno.

Detaljni raspored odvoza otpada nalazi se na linku: http://www.eko-flor.hr/images/kalendar_odvoza/Marijanci_2017.pdf

S poštovanjem,

EKO – FLOR PLUS d.o.o.