Prodaja tipskih doplatnih crnih vreća

 

Poštovani korisnici,

Obavještavamo Vas kako smo s Hrvatskom Poštom d.d. sklopili Ugovor o prodaji tipskih doplatnih crnih vreća s logotipom EKO – FLOR PLUS -a d.o.o.

Tipska doplatna crna vreća namijenjena je korisnicima naših usluga, kojima količina miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada povremeno premašuje zapremninu spremnika, te su oni dužni svaku dodatnu količinu miješanog komunalnog otpada odložiti u tipsku doplatnu vreću s logotipom EKO – FLOR PLUS -a d.o.o.
Maloprodajna cijena tipske doplatne vreće je 12,00 kn, te se kroz istu podmiruje naknada za skupljanje, odvoz i zbrinjavanje dodatne količine miješanog komunalnog otpada.
Nastavno navedenome, obavještavamo Vas kako se otpad odložen izvan tipskih spremnika ili/i tipskih doplatnih vreća sa logotipom EKO – FLOR PLUS -a d.o.o. neće više preuzimati.
U prilogu dostavljamo popis poštanskih ureda u kojima se tipske doplatne vreće mogu kupiti.

S poštovanjem,
EKO-FLOR PLUS D.O.O.

pdf Popis poštanskih ureda sa adresama EFP-a