Novi koncesijski ugovor

 

Poštovani korisnici,

temeljem provedenog natječaja o koncesiji za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada sa područja Općine Kravarsko sklopljen je novi Ugovor o koncesiji za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada između Općine Kravarsko i poduzeća EKO-FLOR PLUS d.o.o., te će se isti primjenjivati od 01. ožujka 2017. godine.

Odvoz miješanog komunalnog otpada obavljati će se prema dosadašnjem rasporedu, dva puta mjesečno – srijedom, i selektivnog jednom mjesečno – četvrtkom. Detaljniji raspored objavljen je na našoj web stranici, pod kalendar odvoza.

S poštovanjem,

EKO-FLOR PLUS D.O.O.