Razvrstaj.me

Certificates

BV ISO 9001 14001 s

NOVI cios grupa logo 1024x159

Mull trans logo

 

 

Odluke JLS

ODLUKE
o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada

 

Grad Pregrada-Odluka o načinu pružanja javne usluge sakaupljanja komunalnog otpada - SGKZŽ br. 02-2022.

Grad Pregrada-Odluka o I. izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada - SGKZŽ br. 54-2022

Grad Pregrada - Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge

 

Općina Klinča Sela-Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada SGZŽ br. 11-2022

 

Općina Krapinske Toplice-Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

 

Grad Donja Stubica-Odluka o načinu pružanja javne usluge - SGKZŽ br. 02-2022

Grad Donja Stubica-Odluka o izmjeni odluke o načinu pružanja javne usluge - SGKZŽ br. 02-2024

 

Grad Oroslavje-Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada - SGKZŽ br. 16-2022

 

Općina Bedenica-Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada-Službeno glasilo Općine Bedenica br. 02-2022

 

Općina Bosiljevo-Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada -Službeni glasnik Općine Bosiljevo br. 01-2022.

 

Općina Gundinci-Odluka o načinu pružanja javne usluge - Službeni vjesnik BPŽ br. 04-2022

Općina Breznica-Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada - SVVŽ br. 15-2022

 

Općina Stupnik - Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Općina Stupnik - I. izmjena i dopuna Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Općina Stupnik - II. izmjena i dopuna Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Općina Stupnik - Odluka o ispravku pogreške u Odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

 

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Stubičke Toplice

 

Općina Sveti Križ Začretje-Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

 

Općina Štefanje-Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

 

Općina Mihovljan-Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada - SGKZŽ br. 04-2022

 

Grad Jastrebarsko-Odluka o načinu pružanja javne usluge - Službeni glasnik br. 09-2022

 

Općina Jakovlje-Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

 

Općina Koška-Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

 

Općina Krašić-Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

 

Općina Lasinja-Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

 

Općina Nijemci-Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada - SVVSŽ br. 02-2022

 

Općina Magadenovac-Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

 

Općina Mikleuš-Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

 

Općina Stankovci-Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada-Službeni glasnik općine Stankovci br. 07-2021

 

Općina Sopje-Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

 

Općina Dubrava-Odluka o načinu pružanja javne usluge-Glasnik Zagrebačke županije br. 14-2022

 

Općina Gornji Mihaljevec-Odluka o načinu pružanja javne usluge - Službeni glasnik br. 05-2022

 

Općina Rakovec-Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

 

Općina Punitovci-Odluka o načinu pružanja javne usluge-Službeni glasnik Općine Punitovci br. 01-22

 

Općina Gornja Stubica-Odluka o načinu pružanja javne usluge

Općina Gornja Stubica-Odluka o izmjeni odluke o načinu pružanja javne usluge - SGKZŽ br. 02-2024

 

Općina Drenje-Odluka o načinu pružanja javne usluge

 

Općina Rugvica-Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

 

Općina Farkaševac - Odluka o načinu pružanja javne usluge

 

Općina Donji Andrijevci-Odluka o načinu pružanja javne usluge - Službeni vjesnik BPŽ br. 04-2022

 

Općina Čađavica-Odluka o načinu pružanja javne usluge

 

Općina Vrpolje-Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada - Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 49-2021

 

Općina Podravska Moslavina-Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

 

Općina Nova Bukovica-Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada - SGONB br. 01-2022,

 

Općina Žumberak-Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

 

Općina Garčin-Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

 

Općina Tovarnik-Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

 

Općina Draganić-Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada - GKŽ br. 19-2022

 

Općina Voćin-Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

 

Općina Oprisavci-Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

 

 Općina Viljevo-Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

 

 Općina Veliko Trgovišće-Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada SGKZŽ br. 66 D-2023

 

Općina Velika Kopanica-Odluka o načinu pružanja javne usluge saklupljanja komunalnog otpada

 

Općina Pisarovina-Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada.