Razvrstaj.me

Certificates

BV ISO 9001 14001 s

NOVI cios grupa logo 1024x159

Mull trans logo

 

 

Obavijesti

Grad Donja Stubica - obavijest o primjeni novih cijena od 01.04.2024. godine

Obavijest


Grad Pregrada - obavijest o primjeni novih cijena od 01.04.2024. godine

Obavijest


Općina Gornja Stubica - obavijest o primjeni novih cijena od 01.04.2024. godine

Obavijest


Općina Veliko Trgovišće - obavijest o primjeni novih cijena od 01.04.2024. godine

Obavijest


Općina Stubičke Toplice - obavijest o primjeni novih cijena od 01.04.2024. godine

Obavijest


Općina Vrpolje - obavijest o primjeni cijena od 01.04.2023. godine

Obavijest


Obavijest!

S danom 10.5.2022. godine zbog prestanka rada blagajne davatelja javne usluge, na adresi sjedišta društva Mokrice 180/C, Oroslavje, korisnici usluge više neće moći vršiti uplate naknade za izvršenu javnu uslugu sakupljanja komunalnog otpada. Također, na adresi sjedišta društva, Mokrice 180/C, Oroslavje, s danom 10.5.2022. godine ukida se mogućnost osobnog podnošenja reklamacija i mogućnost osobne predaje zahtjeva za prijavu novog korisnika usluge, promjenu kategorije korisnika usluge, otkaz usluge te promjenu zapremnine spremnika. Korisnici javne usluge sakupljanja komunalnog otpada navedene zahtjeve i dalje mogu predati putem pošte preporučeno, putem telefaksa ili elektroničke pošte.


Općina Marijanci - Obavijest o prikupljanju otpada putem moibilnog reciklažnog dvorišta

Obavještavaju se korisnici sa područja Općine Marijanci da će se otpad putem mobilnog reciklažnog dvorišta prikupljati 18.03.2021. godine na području mjesnih odbora prema sljedećem:

Marijanci - na javnoj površini - Trg sv. Petra i Pavla 4 - ispred vatrogasnog doma, u vremenu od 8:00 do 8:45 h

Brezovica - na javnoj površini - B. J. Jelačića 25 - ispred „stare škole”, u vremenu od 9:00 do 09:45

Kunišinci - na javnoj površini - K. Zvonimira 61 - ispred vatrogasnog doma, u vremenu od 10:00 do 10:45 h

Čamagajevci - na javnoj površini - Glavna 101 - ispred vatrogasnog doma, u vremenu od 11:00 do 11:45 h

Bočkinci - na javnoj površini - M. Gupca 25 - ispred vatrogasnog doma , u vremenu od 12:00 – 12:45h

Črnkovci - na javnoj površini - N. Tesle 69 - na ulazu u poduzetničku zonu, u vremenu od 13:00 do 13: 45


Općina Krašić - Obavijest o čipiranju spremnika

Obavijest


Općina Gornja Stubica - Obavijest o čipiranju spremnika

Obavijest


Obavijest o prikupljanju otpada putem moibilnog reciklažnog dvorišta na području Općine Krapinske Toplice

Obavještavaju se korisnici sa područja Općine Krapinske Toplice da će se otpad putem mobilnog reciklažnog dvorišta umjesto 17. i 18.11.2020. godine, prikupljati 24. i 25.11.2020. godine na području mjesnih odbora prema sljedećem:

24.11.2020. godine

 1. MO Čret i Lovreća Sela ¡ kod Vatrogasnog doma, Čret 30 - u vremenu od 08:00 do 08:40 sati
 2. MO Gregurovec, Maturovec i Oratje ¡ kod Područne škole, Gregurovec 13 - u vremenu od 09:00 do 09:40 sati
 3. MO Hršak Breg i Slivonja Jarek  ¡ Slivonja Jarek kod kčbr. 27 - u vremenu od 10:00 do 10:40 sati
 4. MO Jurjevec i Vića Sela ¡ kod Društvenog doma, Jurjevec bb - u vremenu od 11:00 do 11:40 sati
 5. MO Klokovec i Jasenovec Zagorski ¡ ugibalište uz županijsku cestu - u vremenu od 12:00 do 12:40 sati

 

25.11.2020.

 1. MO Krapinske Toplice ¡ parkiralište kod Aleje kestena - u vremenu od 08:00 do 08:40 sati
 2. MO Mala Erpenja ¡ kod Društvenog doma, Mala Erpenja 139a - u vremenu od 09:00 do 09:40 sati
 3. MO Selno ¡ kod Društvenog doma, Selno 54a - u vremenu od 10:00 do 10:40 sati
 4. MO Vrtnjakovec, Donje Vino i dio naselja Klupci ¡ kod kućnog broja Vrtnjakovec 59a - u vremenu od 11:00 do 11:40 sati

Općina Stubičke Toplice - Obavijest o prikupljanju otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta

Obavještavaju se korisnici sa područja Općine Stubičke Toplice da će se putem mobilnog reciklažnog dvorišta prikupljati manje količine otpada prema sljedećem rasporedu:

21.10.2020.; 23.02.2021.; 22.06.2021.

Putem mobilnog reciklažnog dvorišta otpad će se prema naprijed navedenim datumima prikupljati na sljedećim lokacijama:

 • - U naselju Stubičke Toplice, na javnoj površini na adresi: Viktora Šipeka 29, u vremenu od 08:00 do 10:00 sati
 • - U naselju Pila, na javnoj površini na adresi: Pila 16 - u vremenu od 10:30 do 12:30 sati

Grad Sveta Nedelja - Novo radno vrijeme reciklažnog dvorišta

Obavještavaju se korisnici sa područja Grada Sveta Nedelja da će reciklažno dvorište subotom biti otvoreno u vremenu od 09:00 - 14:00 sati.

Novo radno vrijeme reciklažnog dvorišta „Sveta Nedelja“ primjenjuje se od 19.09.200. godine.


Općina Pisarovina - Obavijest o čipiranju spremnika i novoj dinamici odvoza otpada od 01.10.2020

Obavijest


Općina Mihovljan - Obavijest o čipiranju spremnika

Obavijest


OBAVIJEST o odvozu glomaznog otpada sa područja Općine Klinča Sela

Obavještavamo vas da će se odvoz krupnog (glomaznog) otpada sa područja Općine Klinča Sela izvršiti prema sljedećem rasporedu:

29.06.2020. godine - za korisnike iz naselja Goli Vrh, Beter, Repišće, Novo Selo, Kozlikovo, Purgarija, Tržić, Klinča Selo, Sakomani

30.06.2020. godine - za korisnike iz naselja Kupinec i Zdenčina.

Za odvoz navedenog otpada potrebno je izvršiti prijavu na broj telefona 049/587-837 ili putem e-mail adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


OBAVIJEST o odvozu glomaznog otpada sa područja Općine Jakovlje

Obavještavamo vas da će se odvoz krupnog (glomaznog) otpada sa područja Općine Jakovlje izvršiti prema sljedećem rasporedu:

30.07.2020. godine - za korisnike od kojih se komunalni otpad odvozi ponedjeljkom

31.07.2020. godine - za korisnike od kojih se komunalni otpad odvozi srijedom

Za odvoz navedenog otpada potrebno je izvršiti prijavu na broj telefona 049/587-837 ili putem e-mail adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


OBAVIJEST o odvozu glomaznog otpada sa područja Općine Gornja Stubica

Obavještavamo vas da će se odvoz krupnog (glomaznog) otpada sa područja Općine Gornja Stubica izvršiti prema sljedećem rasporedu:

22.07.2020. godine - za korisnike od kojih se komunalni otpad odvozi ponedjeljkom

23.07.2020. godine - za korisnike od kojih se komunalni otpad odvozi srijedom

Za odvoz navedenog otpada potrebno je izvršiti prijavu na broj telefona 049/587-837 ili putem e-mail adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


OBAVIJEST o odvozu glomaznog otpada sa područja Općine Stupnik

Obavještavamo vas da će se odvoz krupnog (glomaznog) otpada sa područja Općine Stupnik izvršiti 16. i 17.07.2020. godine.

Za odvoz navedenog otpada potrebno je izvršiti prijavu na broj telefona 049/587-837 ili putem e-mail adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


OBAVIJEST o odvozu glomaznog otpada sa područja Grada Oroslavja

08.07.2020. godine - za korisnike od kojih se komunalni otpad odvozi utorkom

09.07.2020. godine - za korisnike od kojih se komunalni otpad odvozi srijedom

Za odvoz navedenog otpada potrebno je izvršiti prijavu na broj telefona 049/587-837 ili putem e-mail adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


OBAVIJEST o odvozu glomaznog otpada sa područja Općine Bosiljevo

Obavještavamo vas da će se odvoz krupnog (glomaznog) otpada sa područja Općine Bosiljevo izvršiti 26.06.2020. godine (petak).

Za odvoz navedenog otpada potrebno je izvršiti prijavu na broj telefona 049/587-837 ili putem e-mail adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


OBAVIJEST o odvozu glomaznog otpada sa područja Grada Jastrebarsko

Obavještavamo vas da će se odvoz krupnog (glomaznog) otpada sa područja Grada Jastrebarsko izvršiti u periodu od 16. - 19.06.2020. godine.

Za odvoz navedenog otpada potrebno je izvršiti prijavu na broj telefona 049/587-837 ili putem e-mail adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


OBAVIJEST o odvozu glomaznog otpada sa područja Općine Mihovljan

Obavještavamo vas da će se odvoz krupnog (glomaznog) otpada sa područja Općine Mihovljan izvršiti 15.06.2020. godine (ponedjeljak) putem spremnika koji će biti postavljeni na sljedećim lokacijama:

- kod vage u Mihovljanu

-  u naselju Kuzminec kod Žalica

-   u naselju Gregurovec kod Sinkovića


OBAVIJEST o odvozu glomaznog otpada sa područja Općine Bedenica

Obavještavamo vas da će se odvoz krupnog (glomaznog) otpada sa područja Općine Bedenica izvršiti 18.06.2020. godine (četvrtak).

Za odvoz navedenog otpada potrebno je izvršiti prijavu na broj telefona 049/587-837 ili putem e-mail adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


OBAVIJEST o odvozu glomaznog otpada sa područja Veliko Trgovišće

Obavještavamo vas da će se odvoz krupnog (glomaznog) otpada sa područja Općine Veliko Trgovišće izvršiti prema sljedećem rasporedu:

02.07.2020. godine - za korisnike od kojih se komunalni otpad odvozi srijedom

03.07.2020. godine - za korisnike od kojih se komunalni otpad odvozi četvrtkom

Za odvoz navedenog otpada potrebno je izvršiti prijavu na broj telefona 049/587-837 ili putem e-mail adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Obavijest o prikupljanju otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta na području Općine Krapinske Toplice

Obavijest


Općina Jakovlje - Obavijest o čipiranju spremnika

Obavijest


OBAVIJEST o odvozu glomaznog otpada sa područja Općine Krašić

Obavještavaju se korisnici sa područja Općine Krašić da će se odvoz krupnog (glomaznog) otpada izvršiti 27.05.2020. godine (srijeda).

Za odvoz navedenog otpada potrebno je izvršiti prijavu na broj telefona 049/587-837 ili putem e-mail adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


OBAVIJEST o odvozu glomaznog otpada sa područja Grada Sveta Nedelja

Obavještavaju se korisnici sa područja Grada Sveta Nedelja da će se odvoz krupnog (glomaznog) otpada izvršiti u periodu od 18. - 22.05.2020. godine.

Za odvoz navedenog otpada potrebno je izvršiti prijavu na broj telefona 049/587-837 ili putem e-mail adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


OBAVIJEST o odvozu glomaznog otpada sa područja Općine Magadenovac

Obavještavaju se korisnici sa područja Općine Magadenovac da će se odvoz krupnog (glomaznog) otpada izvršiti 06.05.2020. godine (srijeda).

Za odvoz navedenog otpada potrebno je izvršiti prijavu na broj telefona 049/587-837 ili putem e-mail adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


OBAVIJEST o odvozu glomaznog otpada sa područja Općine Podravska Moslavina

Obavještavaju se korisnici sa područja Općine Podravska Moslavina da će se odvoz krupnog (glomaznog) otpada izvršiti 08.05.2020. godine (petak).

Za odvoz navedenog otpada potrebno je izvršiti prijavu na broj telefona 049/587-837 ili putem e-mail adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


OBAVIJEST o odvozu glomaznog otpada sa područja Općine Viljevo

Obavještavaju se korisnici sa područja Općine Viljevo da će se odvoz krupnog (glomaznog) otpada izvršiti 08.05.2020. godine (petak).

Za odvoz navedenog otpada potrebno je izvršiti prijavu na broj telefona 049/587-837 ili putem e-mail adrese: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


OBAVIJEST o novoj dinamici odvoza miješanog komunalnog otpada i reciklabilnog otpada sa područja Općine Stubičke Toplice

Obavijest (PDF download)Obavijest o čipiranju spremnika na području Općine Mikleuš

Općina Mikleuš (PDF download)


Obavijest o prikupljanju otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta na području grada Donje Stubice

Grad Donja Stubica (PDF download)


Obavijest o čipiranju spremnika za miješani komunalni otpad na području Općine Nijemci

Općina Nijemci (PDF download)


Obavijest o čipiranju spremnika za miješani komunalni otpad na području grada Pregrada

Grad Pregrada (PDF download)


Obavijest o čipiranju spremnika za miješani komunalni otpad na području Općine Stubičke Toplice

Općina Stubičke Toplice (PDF download)


Obavijest o čipiranju spremnika za miješani komunalni otpad na području Općine Sopje

Općina Sopje (PDF download)


Obavijest o čipiranju spremnika za miješani komunalni otpad na području Općine Čađavica

Općina Čađavica (PDF download)


Obavijest za korisnike iz Općine Klinča Sela

04.04.2016.

Poštovani korisnici,

obavještavamo Vas da će se od 01.04.2016. godine sukladno Ugovoru o koncesiji primjenjivati nove cijene odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada sa područja Općine Klinča Sela.

O istome ćete biti detaljnije obaviješteni pisanim putem.


Obavijest za korisnike Općine Magadenovac

Poštovani korisnici,

obavještavamo Vas da će se od 01.06.2016. sukladno Aneksu ugovora o koncesiji primjenjivati novi način odvoza budući da se uvodi primarna selekcija na kućnom pragu.

Odvoz komunalnog otpada odvoziti će se tri puta mjesečno (četvrtkom).
Odvoz selektivnog otpada (papira i kartona u plavim kantama i plastike i upotrebljene Tetra Pak ambalaže u žutim vrećama) odvoziti će se jednom mjesečno, zadnji četvrtak u mjesecu.

Upute za odvajanje otpada možete pročitati i na našoj web stranici.


Obavijest za korisnike Općine Voćin

22.10.2015.

Poštovani korisnici,

obavještavamo Vas da će se od 01.11.2015. sukladno Aneksu ugovora o koncesiji primjenjivati novi način odvoza.

Odvoz komunalnog otpada odvoziti će se dva puta mjesečno.
Također je došlo i do promjene cijene odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada sa područja Općine Voćin.
O svemu ćete biti detaljnije obaviješteni pisanim putem.


Obavijest za korisnike Općine Punitovci

24.09.2015.

Poštovani korisnici,

obavještavamo Vas da će se od 01.10.2015. sukladno Aneksu ugovora o koncesiji primjenjivati novi način odvoza budući da se uvodi primarna selekcija na kućnom pragu.

Odvoz komunalnog otpada odvoziti će se tri puta mjesečno (četvrtkom).
Odvoz selektivnog otpada (papira i kartona u plavim kantama i plastike i upotrebljene Tetra Pak ambalaže u žutim kantama) odvoziti će se jednom mjesečno, zadnji četvrtak u mjesecu.

Također je došlo i do promjene cijene odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada sa područja Općine Punitovci.
O istome ćete biti detaljnije obaviješteni pisanim putem.

Upute za odvajanje otpada možete pročitati i na našoj web stranici.


Obavijest za korisnike iz Općine Mihovljan

20.08.2015.

Poštovani korisnici,

obavještavamo Vas da će se od 01.09.2015. sukladno Aneksu ugovora o koncesiji primjenjivati nove cijene odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada sa područja Općine Mihovljan.
O istome ćete biti detaljnije obaviješteni pisanim putem.