Razvrstaj.me

Certificates

BV ISO 9001 14001 s

NOVI cios grupa logo 1024x159

Mull trans logo

 

 

Cjenici-euro

ekoflor

 

Općina Nijemci - javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Grad Jastrebarsko - javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Općina Bedenica - javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Općina Breznica - javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Općina Klinča Sela - javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Općina Lasinja - javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Općina Voćin - javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Općina Bosiljevo - javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Općina Čađavica - javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Grad Donja Stubica - javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Općina Drenje - javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Općina Gornja Stubica - javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Općina Gornji Miheljavec - javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Općina Gundinci - javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Općina Jakovlje - javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Općina Koška - javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Općina Krašić - javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Općina Magadenovac - javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Općina Marijanci - javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Općina Mihovljan - javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Općina Mikleuš - javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Općina Nova Bukovica - javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Grad Oroslavje - javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Općina Pisarovina - javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Općina Podravska Moslavine - javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Općina Rugvica - javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Općina Sopje - javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Općina Stankovci - javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Općina Stubičke Toplice - javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Općina Stupnik - javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Općina Štefanje - javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Općina Tovarnik - javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Općina Veliko Trgovišće - javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Općina Viljevo - javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Općina Vladislavci - javne usluge sakupljanja komunalnog otpada