Razvrstaj.me

Certificates

BV ISO 9001 14001 s

NOVI cios grupa logo 1024x159

Mull trans logo

 

 

Obavijest o prikupljanju otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta na području Općine Gornja Stubica

Obavještavaju se korisnici sa područja Općine Gornja Stubica da će se otpad putem mobilnog reciklažnog dvorišta prikupljati 23. i 24. lipnja 2021.  godine na području mjesnih odbora prema sljedećem rasporedu:

23.06.2021.

1.U naselju Sveti Matej, za naselja Sveti Matej i Karivaroš, na javnoj površini, na igralištu kod DVD-a Sveti Matej, u vremenu od 07:00 -08:00 sati

2.U naselju Jakšinec, za naselja Jakšinec i Slani Potok, na javnoj površini kod nogometnog igrališta u Slanom Potoku, u vremenu od 08:20-09:20 sati

3.U naselju Hum Stubički, za naselja Hum Stubički, Sekirevo Selo, kod PŠ Hum Stubički u vremenu od 09:40-10:40 sati

4.U naselju Dobri Zdenci, za naselja Banščića, Repićevo selo, na javnoj površini, ispred DVD-Dobri Zdenci u vremenu od 11:00 -12:00 sati

5.U naselju Dubovec, na javnoj površini kod PŠ Dubovec u vremenu od 12:20 -13:20 sati

24.06.2021.

1.U naselju Gusakovec, za naselja Gusakovec i Šagudovec na javnoj površini kod igrališta u Šagudovcu- u vremenu od 07:00 do 08:30 sati

2.U Gornjoj Stubici, za naselja Gornja Stubica, Volavec , Pasanska Gorica i Brezje, na javnoj površini kod parkinga kod trafostanice u centru- u vremenu od 08:50 do 11:00 sati

3.U naselju Modrovec, za naselja Modrovec, Vinterovec, Orehova Gorica i Samci, na javnoj površini kod ulaza u „Donu“, u vremenu od 11:20 – 13:30 sati