Razvrstaj.me

Certificates

BV ISO 9001 14001 s

NOVI cios grupa logo 1024x159

Mull trans logo

 

 

Obavijest o načinu razvrstavanja selektivnog otpada na području Općine Stupnik

Obzirom da su Općini Stupnik preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dodijeljeni spremnici za odlaganje selektivnog otpada, obavještavamo korisnike da su u dogovoru s Općinom spremnici namijenjeni isključivo za odlaganje otpadne plastike dok su za otpadni papir predviđene plave vreće čija će se podjela vršiti od strane komunalnog poduzeća Eko-flor plus d.o.o. , dva puta godišnje sukladno ugovoru o koncesiji sklopljenog s Općinom.

Na području Općine Stupnik, korisnik će imati na raspolaganju, jedan (1) spremnik za miješani komunalni otpad, jedan (1) spremnik za otpadnu plastiku te plave vreće za otpadni papir.

 

Dodatno, prikupljeni papir i plastika nalaze unutar istog vozila, sve u svrhu ekonomičnosti procesa prikupljanja, dok se u daljnem stupnju istovaruju unutar našeg pogona u Gradu Oroslavju te proslijeđuju na daljnji postupak dodatnog razvrstavanja na sortiranim linijama ovisno o svojstvima i stanju u kojem se nalaze.

Opći uvjeti poslovanja i korištenja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada EKO – FLOR PLUS d.o.o.  javno su objavljeni na oglasnoj ploči davatelja javne usluge te na www.eko-flor.hr .

S poštovanjem

EKO- FLOR PLUS d.o.o.