Vijesti


Poštovani korisnici, 

obavještavamo vas da dana 22.06.2018. (Dan antifašističke borbe) i 25.06.2018. (Dan državnosti), radimo, te ćemo izvršavati uslugu redovnog odvoza miješanog komunalnog i selektivnog otpada na području svih jedinica lokalne samouprave prema ranije dostavljenom rasporedu.

S poštovanjem,

EKO-FLOR PLUS d.o.o.